HAKKIMIZDA

Günümüzde enerji kullanımı ülkeler için gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli parametrelerden biridir. Bununla beraber en çok kullanılan enerji kaynağı olan fosil yakıtların sınırlı ömrü ve fosil yakıtların kullanımı ile atmosfere yayılan sera gazlarının iklim değişikliğine neden olması kullanıcıları alternatif enerji üretim yöntemlerine ve alternative enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bununla beraber enerji politikaları, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği konularında çalışma yürütülmesi ekonomik ve sosyal kalkınmanın gereklerinden biridir.  

Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinlerarası bir bölüm olduğu için ders müfredatında matematik, fizik, kimya gibi temel mühendislik derslerinin yanı sıra farklı mühendislik disiplinlerinden çok sayıda ders bulunur. Günlük yaşamda her aşamada kullanım alanı bulan başlıca enerji çeşitleri; Güneş Enerjisi, Kimyasal Enerji, Biyokütle, Nükleer Enerji, Hidro Enerji, Elektrik Enerjisi, Manyetik Enerji, Ses Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Dalga Enerjisi, Kütle-Çekim Enerjisi, Elektrostatik Enerji, Hidrojen Enerjisi, Jeotermal Enerji şeklinde sıralanabilir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programı, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamayı hedeflemektedir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde yapılan araştırma çalışmaları aşağıdaki dallarda yoğunlaşmıştır:
  • Güneş Enerjisi
  • Rüzgar Enerjisi
  • Hidrojen Enerjisi
  • Biyokütle Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Programı, enerjinin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin planlanması ve yönetimi, sürdürülebilirlik, kayıpların en aza indirilmesi, yeni kaynaklar ve üretim yöntemleri üzerinde çalışan mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.