MİSYON
Bilimsel düşünceyi özümsemiş, teorik ve uygulamalı alanlarda donanımlı, ulusal ve uluslararası düzeyde çağın gerektirdiği tasarım ve üretim becerilerine sahip, sanayi ve endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, alanında uzman Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir.

VİZYON
Enerji Sistemleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, mesleki olarak gerekli altyapıya sahip mühendisler yetiştiren, çeşitli ölçeklerdeki sanayi kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapan, enerjinin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin planlanması ve yönetimi konusunda çalışmalar üreten bir bölüm olmaktır.