İSTİHDAM OLANAKLARI
Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır.
• Tüm fabrikalarda "Enerji Yöneticisi" olarak
• Elektrik üreten tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında
• Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar
• Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat)
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
• Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)
• Bor Enstitüsü
• Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE)
• Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)
• Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ)
• Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)
• Devlet Su İşleri (DSİ)
• Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
• Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO)
• Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
• Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ)
• Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK)
• TEMSAN
• BM Hidrojen Enstitüsü
• Taş Kömürü İşletmeleri
• TCDD

Bunun yanı sıra enerji sistemleri konusunda yatırımları bulunan veya yeni yatırımlar yapmayı planlayan özel sektör kuruluşlarında AR-GE düzeyinden, üretim, işletim, planlama, bakım onarım, yönetim ve uygulama alanlarında çalışmalar yürütecek Enerji Sistemleri Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

ENVER Kanunu çerçevesinde her işyerinde enerji uzmanı veya enerji yeterlik belgesi olan bir mühendis çalıştırma mecburiyeti getirilmiştir. Bu da mezunlarımızın özel sektörde iş bulma imkanını arttıracaktır.